اطلاعات دفتر مهندسی
شماره دفتر: 829
مسئول: یاسر  سینکائی  رشته:  عمران   پایه:  2
تلفن: 09113919647
آدرس: خيابان 15 خرداد - روبروي شهرداري - جنب اداره برق - دفتر طراحي آبا
اعضا:  
افسانه  عليزاده بازار محله  رشته:  مکانیک   پایه:  2
حامد  الکائی بهجتی  رشته:  برق   پایه:  3
معصومه  مصفائی  رشته:  معماری   پایه:  2