اطلاعات دفتر مهندسی
شماره دفتر: 683
مسئول: احمد  خزایی پول  رشته:  عمران   پایه:  2
تلفن: 9113944686
آدرس: بلوار سعدي مجتمع گلستان طبقه 3 واحد 8
اعضا:  
ناصر  شیخ الاسلامی  رشته:  معماری   پایه:  3