اطلاعات دفتر مهندسی
شماره دفتر: 602
مسئول: محدثه  سلیمان زاده  رشته:  معماری   پایه:  3
تلفن: 09113938764
آدرس: خيابان الغدير - داخل گاراژ کجور - جنب پاساژ شايگان - ساختمان شيشه اي آبي - طبقه 2
اعضا:  
سید محمد رضا  موسوی ميرکلايی  رشته:  عمران   پایه:  2
محمد  خزائی پول  رشته:  برق   پایه:  3