اطلاعات دفتر مهندسی
شماره دفتر: 35
مسئول: قاسم  ملایی کندلوس  رشته:  مکانیک   پایه:  1
تلفن: 09111931590
آدرس: نوشهر خيابان فردوسي کوچه فلسطين ساختمان وکلا طبقه 4
اعضا:  
سید امیرحسین  خوش صولت  رشته:  برق   پایه:  1
افضل  مرادی  رشته:  عمران   پایه:  1
امید  فردوسی  رشته:  برق   پایه:  1
صادقعلی  غلامی توانی  رشته:  عمران   پایه:  1
عبدالرضا  سعیدی  رشته:  مکانیک   پایه:  1
محمدرسول  ميربلوک  رشته:  عمران   پایه:  1
مریم  غلامی توانی  رشته:  معماری   پایه:  2