اطلاعات دفتر مهندسی
شماره دفتر: 26
مسئول: محسن  مهدوی  رشته:  عمران   پایه:  1
تلفن: 09113120667
آدرس: خيابان سينا_ساختمان ترنج_طبقه 3_واحد 14
اعضا:  شرکت ساختماني برج سازان ترنج
سارا  حسن پور  رشته:  برق   پایه:  2