اطلاعات دفتر مهندسی
شماره دفتر: 168
مسئول: سعيد  افریدون  رشته:  معماری   پایه:  3
تلفن: 09113926857
آدرس: ميدان آزادي - ساختمان رياحي - طبقه طبقه 1
اعضا:  
مرتضی  مرادی رکابدارکلائی  رشته:  عمران   پایه:  2
الهام  فروردین  رشته:  معماری   پایه:  3