خبر
مراسم دید و بازدید نوروزی اعضای کانون مهندسین

مراسم ديد و بازديد نوروزي اعضاي کانون مهندسين ساختمان نوشهر روز چهارشنبه 96/01/16 در محل هتل ژربرا نوشهر برگزار شد.