خبر
برگزاری سمینار "مهندسي ساختمان با رويکرد توسعه پايدار"

سمينار  يک روزه استاني "مهندسي ساختمان با رويکرد توسعه پايدار" در روز پنج شنبه مورخ 95/10/09 با حضور مهندسين استان مازندران در سالن اجتماعات اداره کل بنادر و دريانوردي نوشهر برگزار شد.