خبر
سمینار نظریه معماری و عمل معمارانه در ایران معاصر با تکیه بر استان مازندران
سمينار نظريه معماري و عمل معمارانه در ايران معاصر با تکيه بر استان مازندران با همکاري کانون مهندسين ساختمان نوشهر مورخ 98/09/06 در محل ساختمان اداري دانشگاه آزاد چالوس برگزار شد.