خبر
مراسم قرعه‌کشی هفدهمین دوره فوتسال مهندسین استان مازندران
مراسم قرعه‌کشي هفدهمين دوره فوتسال مهندسين استان مازندران به ميزباني نوشهر با حضور اعضاي کميسيون ورزشي استان و نائب رئيس و بازرسين سازمان نظام مهندسي مازندران _??/??/?? _ سالن اجتماعات کانون مهندسين ساختمان نوشهر