خبر
جلسه هم اندیشی مهندسین مجری

جلسه هم انديشي هيأت مديره کانون مهندسين، اعضاي هيأت رئيسه دفتر نمايندگي نوشهر و مهندسين مجري با حضور آقاي مهندس علي محمدنيا رئيس کميسيون مجريان سازمان و عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي در خصوص برون رفت از مشکلات قراردادي و حقوقي