خبر
ترکیب هیأت رئيسه دفتر نمایندگی نظام مهندسی نوشهر در سال 98

همكاران ارجمند انتصاب شما بزرگواران را به عنوان هيأت رئيسه دفتر نمايندگي نظام مهندسي نوشهر  به مهندسين شهرستان شادباش گفته، کانون مهندسين ساختمان نوشهر همچون سالهاي متمادي آمادگي خود را براي هرگونه همکاري در جهت ارتقاي جايگاه مهندسي اعلام مي نمايد. نيکبختي و سرفرازي همه شما را آرزو داريم.