خبر
مجمع عمومی عادی کانون مهندسین نوشهر - بهار 98

مجمع عمومي عادي کانون مهندسين ساختمان نوشهر روز چهارشنبه 98/2/25 در محل سالن اجتماعات بندر نوشهر

نوبت اول ساعت 7:30 الي 9 صبح

نوبت دوم ساعت 9 الي 11 صبح

دستورجلسه:

  1- گزارش عملکرد سال 97

 2- بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي سال 98

 3-  انتخابات هيأت مديره (محل برگزاري: کانون مهندسين نوشهر ساعت 11 الي 17)