خبر
جلسه معارفه و پرسش و پاسخ کاندیداهای انتخابات
جلسه معارفه و پرسش و پاسخ کانديداهاي انتخابات هجدهمين دوره هيأت مديره کانون مهندسين ساختمان نوشهر طبق برنامه زمان بندي زير ساعت 17 الي 19 در محل سالن اجتماعات کانون مهندسين ساختمان نوشهر برگزار مي گردد.
1. رشته تأسيسات برقي و مکانيکي روز شنبه مورخ 98/02/21 
2. رشته معماري روز يکشنبه مورخ 98/02/22
3. رشته عمران روز دوشنبه مورخ 98/02/23