خبر
هجدهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون مهندسین ساختمان نوشهر

همکاران محترم عضو کانون مهندسين ساختمان نوشهر

 

 

با سلام واحترام، از آنجايي که  دوره هفدهم هيأت مديره کانون مهندسين ساختمان نوشهر در شرف پايان بوده و بر اساس بند 2-2-6 فصل ششم اساسنامه کانون مهندسين ساختمان نوشهر برگزاري انتخابات هيأت مديره بر عهده
 هيأت اجرايي انتخابات مي­باشد، بدينوسيله به اطلاع مي­رساند هجدهمين
دوره انتخابات هيأت مديره کانون مهندسين ساختمان نوشهر روز چهارشنبه. مورخ 98/02/25 از ساعت 11 صبح الي ساعت 18 در محل کانون مهندسين ساختمان نوشهر برگزار مي گردد.

 

هيأت اجرايي هجدهمين دوره انتخابات هيأت مديره کانون مهندسين ساختمان نوشهر