خبر
کسب مقام قهرمانی تیم فوتسال کانون مهندسین ساختمان نوشهر

تيم فوتسال کانون مهندسين ساختمان نوشهر در شانزدهمين دوره مسابقات فوتسال کانون هاي مهندسين استان مازندران که در شهر قائمشهر برگزار شد با اقتدار قهرمان مسابقات شد. در اين دوره از رقابتها که با حضور 16 تيم از کانون هاي مهندسين ساختمان از شهرهاي مختلف استان و در چهار گروه برگزار شد، تيم هاي ساري دوم و آمل سوم شدند.

تيم فوتسال کانون مهندسين ساختمان نوشهر در هر شش بازي انجام شده توانست حريفان خود را شکست دهد.