خبر
کسب مقام نایب قهرمانی تیم فوتسال هیأت مدیره کانون مهندسین نوشهر

تيم فوتسال هيأت مديره کانون مهندسين ساختمان نوشهر در مسابقات فوتسال هيأت مديره هاي  کانون هاي مهندسين استان مازندران که در شهر بابل برگزار شد درنهايت با کسب مقام نايب قهرماني به کار خود پايان داد. در اين مسابقات تيم ميزبان مقام اول و تيم هيأت مديره فوتسال کانون مهندسين بهشهر به مقام سوم دست يافتند.