خبر
جلسه شورای هماهنگی کانونهای استان به میزبانی کانون مهندسین نوشهر

جلسه شوراي هماهنگي کانونهاي استان و معارفه کانديداهاي انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان مازندران به ميزباني کانون مهندسين نوشهر روز دوشنبه 97/7/2 در محل هتل ژربرا برگزار شد.