خبر
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین

همکاران محترم جهت اطلاع از شرايط " بيمه مسئوليت مدني حرفه اي مهندسين ناظر، طراح، محاسب و مشاور در قبال مالکان، کارگران ساختماني و اشخاص ثالث" تا تاريخ 97/05/17 با کانون مهندسين تماس حاصل فرماييد.

01152331860 داخلي 3