خبر
مراسم دید و بازدید نوروزی اعضای کانون مهندسین ساختمان نوشهر

مراسم ديد و بازديد نوروزي اعضاي کانون مهندسين ساختمان نوشهر روز يکشنبه 97/01/19 در محل هتل ژربرا نوشهر برگزار شد.