خبر
شروع دوره جدید آموزش استادکاران

کانون مهندسين ساختمان نوشهر با همکاري سازمان فني و حرفه اي جهت آموزش استادکاران صنعت ساختمان برگزار مي نمايد:

1-    دوره آموزش مهارت اسکلت بتن آرمه (درجه 2)

2-    دوره آموزش مهارت بنايي (سفت کاري ساختمان) (درجه 2)

3-    دوره آموزش مهارت برق کاري ساختمان (درجه 1 و2)

4-    دوره آموزش مهارت لوله کشي آب و فاضلاب ساختمان (درجه 1 و 2)

5-    جوشکاري با فرآيند قوس الکتريکي دستي (SMAW)

و ساير رشته ها که متعاقباً اعلام مي گردد.

همراه با اعطاي گواهينامه معتبر (مهارت فني) از سازمان فني و حرفه اي

محل ثبت نام و برگزاري دوره:

نوشهر، خيابان بوعلي، ساختمان ترنج، کانون مهندسين ساختمان نوشهر

شماره تماس: 01152331860 داخلي 3