نام:خيرالله فرجی پول
رشته: عمران
تلفن: 09113935760

نام:هومن هدایتی
رشته: عمران
تلفن: 09111930719

نام:عبدا... آزادیان دلسم
رشته: عمران
تلفن: 09119938079

نام:یاسر کریمی پالوج
رشته: عمران
تلفن: 09121164073

نام:مهدیه رضوانی فرد
رشته: معماری
تلفن: 09119937261

نام:سیده فاطمه حسینی سنگ نو
رشته: معماری
تلفن: 09119924990

نام: سیداحمدرضا موسوی ميرکلايی
رشته: برق
تلفن: 09123048234

نام:مهدی پاشا زانوسی
رشته: برق
تلفن: 09367958537

نام:مجید جهاندار کجوری
رشته: معماری
تلفن: 09355722015
مسئول آموزش
نام: مهدی پاشا زانوسی
رشته:برق
تلفن: 09367958537

نام: مهدی كاوسی
رشته:مکانیک
تلفن: 09111914025

نام: مهدی حسین پورناصری
رشته:عمران
تلفن: 09113921131

نام: حسین شکاری قره تپه
رشته:عمران
تلفن: 09112900557

نام: مهديه قزوينی
رشته:معماری
تلفن: 09112144134

نام: سیده نوا حسینی
رشته:معماری
تلفن: 09113919554

نام: نگار عیسی کاکرودی
رشته:معماری
تلفن: 09113927655

نام: سمیرا پوریا
رشته:عمران
تلفن: 09338954165

نام: روح ا... بحرینی
رشته:عمران
تلفن: 09111943576