سمت: نائب رئیس
نام:علیرضا جهاندار
رشته: برق
تلفن: 09111952023
سمت: دبیر
نام:مریم شیخ الاسلامی
رشته: مکانیک
تلفن: 09111153136
سمت: مسئول آموزش
نام:سروش مقیمیان
رشته: عمران
تلفن: 09111935516
سمت: بازرس
نام:یاسر سینکائی
رشته: عمران
تلفن: 09113919647
سمت: رئیس هیأت مدیره کانون
نام: علی بالی چلندر
رشته:عمران
تلفن: 09123238433
سمت: مسئول مالی
نام: سلمان نوری کجوریان
رشته:عمران
تلفن: 09111955482
سمت: مسئول روابط عمومی
نام: مرتضی خزایی نژاد
رشته:عمران
تلفن: 09113927757
سمت: مسئول رفاهی و ورزشی
نام: اکبر خواجوند کیاکلائی
رشته:معماری
تلفن: 09113931738
سمت: بازرس
نام: شعیب ابراهیم نیا
رشته:عمران
تلفن: 09113926770