درباره کانون مهندسین نوشهر

تاريخچه کانون :

در بهار سال 1359 ، جمعي از مهندسين مقيم شهرستان نوشهر که تعدادشان کمتر از ده نفر بوده ، تصميم به تشکيل کانون مهندسين گرفتند. اکنون با گذشت بيش از 30 سال از تاسيس کانون مهندسين با جذب اعضاي جوان، تحصيل کرده و متعهد که نسل چهارم اعضاي کانون را تشکيل مي دهند، هم چنان تلاش در جهت عرضه خدمات رساني به مردم شريف اين شهرستان را ادامه داده و با پيمودن راهي صعب و سخت و با تثبيت جايگاه کانون مهندسين در جامعه انتظار مي رود اقدامات اساسي تري در عرصه خدمت رساني به اعضاء و مديريت شهري از سوي کانون برداشته شود.

در جهت پيشبرد اهداف اصلي کانون مهندسين نوشهر هيئت مديره کنوني تمامي تلاش خود را انجام داده و متعهد مي شوند در حمايت بيش از پيش از اعضاء محترم و خدمت رساني به مردم شريف شهرستان نوشهرکوشا باشند.

اهداف کانون :

·        دفاع از شئون و حقوق حقه اعضاء کانون .

·        تهيه مقالات و نشريه و گردآوري آمار و اطلاعات در زمينه علمي و عملي.

·        ايجاد بستر مناسب جهت همکاري و همدلي مهندسين با تشکيل گروه هاي ورزشي، رفاهي...

·        تلاش در جهت استيفاي حقوق مهندسين و ارتقاء سطح دانش همکاران.

·        ارتقاء سطح کيفي ساخت و سازها بر اساس موازين علمي و فني و فرهنگي و اجتماعي شهرستان نوشهر.

·        معرفي کانون به عنوان يک مرکز علمي تحقيقات خدماتي فني غيرانتفاعي.

·        استمرار برگزاري کلاس هاي آموزشي برپايي همايش ها و سمينارها و بازديدهاي علمي.

·        تلاش در جهت معرفي فرهنگ مهندسي و ارتباط موثر آن جامعه.

·        تلاش در جهت ارتقاي سطح همکاري با دفتر نمايندگي نوشهر و سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران.

·        جذب بيشتر همکاران جوان در قالب مهندسين همکار با مهندسين با تجربه و پيشکسوت.

·        همکاري بيشتر با ادارات و شهروندان در جهت پيشبرد اهداف کانون .

 

ارکان کانون :

1-مجمع عمومي                          2- هيأت مديره                3- بازرسان

مجمع عمومي :

1-     بالاترين مقام تصميم گيري کانون مجمع عمومي مي باشد.

2-     مجمع عمومي عادي هر سال يک بار در ماه ارديبهشت تشکيل و نحوه عملکرد ، خط مشي ، .... تصميمات مقتضي گرفته خواهد شد.

3-     در مجمع عمومي عادي گزارش عملکرد هيأت مديره مطرح و تراز نامه مالي کانون تصويب خواهد شد.

4-     حدنصاب رسميت مجمع عمومي با حضور نصف بعلاوه يک اعضاء مي باشد.

5-     مجمع عمومي فوق العاده بنا به تصويب هيأت مديره مي باشد.

6-      خلاصه مذاکرات ، مصوبات مجمع عمومي به امضاي هيأت نظارت خواهد رسيد.

هيأت مديره :

1-     مرکب از 7 نفر عضو اصلي و 4 نفر عضو علي البدل مي باشد.

2-     ترکيب هيئت مديره : رشته عمران و نقشه برداري 4 نفر اصلي و 1 نفر علي البدل؛رشته معماري 1نفر اصلي و 1 نفر علي البدل؛ رشته مکانيک 1نفر اصلي و 1 نفر علي البدل؛ رشته برق 1نفر اصلي و 1 نفر علي البدل

3-     هيأت مديره مسئول اداره کانون و اجراي مصوبات مجمع عمومي مي باشد.

4-     اعضاء هيئت مديره عبارتند از : 1-رئيس   2- نائب رئيس   3- دبير   4- مسئول امور مالي     5- مسئول روابط عمومي       

6-مسئول آموزش 7-مسئول رفاهي و ورزشي 8- اعضاء علي البدل 4 نفر

بازرسين :

1-     در جلسه مجمع عمومي از بين اعضاء سه نفر به عنوان بازرس ( دو نفر اصلي + يک نفر علي البدل ) براي مدت 2 سال انتخاب مي شوند.

2-     وظايف بازرسين،نظارت بر حسن انجام امور محوله به هيأت مديره مي باشد.

3-     بازرسين حق شرکت در جلسات هيأت مديره را داشته ولي حق رأي نخواهند داشت.

4-     بازرسين مي توانند نواقص و نارسايي هاي مشهود را ابتدا به هيأت مديره گزارش و در صورت عدم دريافت نتيجه مراتب را به مجمع عمومي ارائه نمايند.

5-     بازرسان مي توانند به شکايات اعضاء رسيدگي و مطابق با موازين آيين نامه و اساس نامه عمل نمايند.

اعضاء هيئت مديره دوره هفدهم (فعلي) :

مهندس مرتضي خزائي­نژاد ( رئيس )                   مهندس مريم شيخ­الاسلامي ( نائب رئيس )                 

مهندس سلمان نوري کجوريان ( امور مالي )          مهندس عليرضا جهاندار ( دبير )

مهندس اکبر خواجوند ( روابط عمومي )               مهندس علي بالي چلندر (آموزش )                 

مهندس سروش مقيميان ( رفاهي ورزشي )

بازرسين کنوني :

مهندس مهدي فرخي                                                 مهندس شعيب ابراهيم­نيا

شرايط عضويت در کانون مهندسين نوشهر:

1-     تقاضاي کتبي جهت عضويت .

2-     داشتن مدرک حداقل ليسانس در يکي از رشته هاي هفت گانه مهندسي مرتبط با آن ( عمران، معماري، تاسيسات مکانيکي، تاسيسات برقي ، شهرسازي ، ترافيک ، نقشه برداري )

3-     حداقل شش ماه سکونت يا اشتغال مستمر در شهرستان که احراز آن به تأييد هيئت مديره رسيده باشد.

4-     تأييد و تصويب عضويت توسط هيأت ديره.

5-     کانون داراي دو نوع عضويت مي باشد :    1) رسمي                              2 ) افتخاري

( اعضاي افتخاري از ميان شخصيت هاي علمي، فني و اجرايي و با تصويب هيأت مديره مي باشند. )

انتخابات :

شرايط رأي دهندگان :

1)      رأي دهندگان بايد عضو رسمي کانون مهندسين ساختمان نوشهر باشند.

شرايط داوطلبان در هيأت مديره و گروه بازرسين :

1)      داشتن پروانه اشتغال مهندسي فقط براي عضويت در هيأت مديره.

2)      دارا بودن حداقل 5 سال تمام سابقه عضويت مستمر در کانون.

3)      درخواست کتبي داوطلب جهت شرکت در انتخابات.

4)      حسن شهرت و نداشتن محکوميت انتظامي از درجه 3 به بالاتر در زمان سه سال قبل از ثبت نام در انتخابات.

5)      عضو هيئت اجرايي انتخابات نباشند.

کميسيون ها و گروه هاي کانون :

در راستاي پايه ريزي و استمرار در جهت برقراري اهداف اصلي کانون مهندسين نوشهر، کميسيون و گروه هاي تخصصي به شرح ذيل تشکيل و به فعاليت مشغول هستند :

- کميته دفاتر طراحي                            - کارگروه روابط عمومي

- کميته مجريان                                  - کارگروه رفاهي ورزشي                                   

- کميته ناظرين                                   - کارگروه آموزش

- گروه تخصصي معماري                        - کارگروه اقتصادي

- گروه تخصصي سازه                            - کارگروه محيط زيست و توسعه پايدار

- گروه تخصصي مکانيک                        - هيأت مديره ادوار گذشته

- گروه تخصصي برق

تعداد اعضاي کانون مهندسين ساختمان نوشهر از بدو تاسيس تا کنون :

دهه 50                              2 نفر

دهه 60                              3 نفر

دهه 70                             41 نفر

دهه 80                             549 نفر

تعداد فعلي                          حدود  1405 نفر